Little Sàigòn - Nam Cali. - USA

  • AtDau_100.jpg
  • HinhNgoiThien.jpg
  • HocVien_LittleSaigon_2004.jpg
  • LA_02.JPG
  • LA_03.JPG
  • PLC_HCNAM_small.jpg
  • PLPP - Poster F_s.gifPhát Chánh Niệm:

Phát Chánh Niệm – Làm các động tác sau đây mỗi khi nghe 1 khúc nhạc ngắn:

• Ngồi xếp bằng, tay bắt ấn trong vòng 5 phút để thanh lọc tư tưởng.

• Ðổi tay theo thế Tay Thẳng (Lập Chưởng) trong vòng 5 phút, nghĩ tới câu: “Pháp chỉnh càn khôn tà ác toàn diệt”

• Ðổi tay qua thế Hoa Sen Lớn (Ðại Liên Hoa) trong vòng 5 phút, nghĩ tới câu: “Pháp chỉnh thiên địa hiện thế hiện báo”.

• Chấm dứt

Joomla templates by a4joomla