Little Sàigòn - Nam Cali. - USA

  • AtDau_100.jpg
  • HinhNgoiThien.jpg
  • HocVien_LittleSaigon_2004.jpg
  • LA_02.JPG
  • LA_03.JPG
  • PLC_HCNAM_small.jpg
  • PLPP - Poster F_s.gif

Tài Liệu Tu Học

Flyer LittleSaigon 2012

Phụ Trang HCNAM

Động Tác Nam Nữ

Mục Lục 9 Bài Thuyết Giảng Tại Quảng Châu

PLPP - Poster

Quý vị nào cần tài liệu tu luyện Pháp Luân Công thì xin theo chỉ dẫn dưới đây:

Bộ Dĩa Tu Luyện Pháp Luân Công gồm có:

9 Bài Thuyết Giảng Tại Quảng Châu
Chỉ Dẫn 5 Bộ Công Pháp
Nhạc Tập 5 Bộ Công Pháp
Nhạc Thiền Pháp Luân Công

Tất cả các link đều được để trên phapluancong.org. Nếu cần chỉ dẫn cách tải về từ Youtube, xin email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sáh cần đọc: Chuyển Pháp Luân

Joomla templates by a4joomla